Wilt u een concreet resultaat bereiken waar een proces of programma voor nodig is dat draagvlak vereist van een groot aantal stakeholders? Is het noodzakelijk een strategische verandering door te voeren binnen uw organisatie die ook praktisch uitvoerbaar moet zijn en waar uw medewerkers achter staan? Hukshorn & Langerak is gespecialiseerd in het opzetten en managen van complexe processen en programma’s, inrichting en reorganisatie van organisatie(onderdelen) en herijking van de strategie van uw organisatie.
Momenteel voert Hukshorn&Langerak het programmamanagement voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict. Hoe kun je ict inzetten als middel om meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken? Met dit doel werken de PO-raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken samen met andere publieke én vooral private partijen aan het Doorbraakproject Onderwijs en ict.

Onze specialismen zijn:

Eerdere opdrachtgevers

© Copyright - hukshornlangerak -